Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Na koupi vestibulu metra C - Háje vydělá developer stovky milionů

29. 03. 2011 22:18:00
Dopravní podnik hl. m. Prahy uzavřel v září 2010 smlouvu o budoucí smlouvě kupní na východní část výstupního vestibulu s developerem, který plánuje výstavbu projektu PORTO Háje. V současné podobě jde o výstavbu nejvyššího objektu v České republice, umístěného v husté sídlištní zástavbě.

Na tomto prodeji je zajímavých několik faktů. Zmíněný developer, podle našich informací, nevlastní v okolí stanice metra C - Háje a jejího východního vestibulu žádné jiné pozemky, a celý projekt tedy připravuje na pozemcích, které vlastní někdo jiný. Od těchto dotčených vlastníků ale nemá ke svým aktivitám písemný souhlas.

Bez souhlasu vlastníků pozemků, na kterých má být projekt postaven, získal souhlas od radnice Prahy 11 – (usnesení č. 0319/10/R/2010 ze dne 14.4.2010). Požádal už dokonce i o odstranění kódu míry využití v dané lokalitě – opět bez souhlasu vlastníků dotčených pozemků. (s úpravou ÚPn SÚ hl. m. Prahy ve funkční ploše SV-I na pozemcích parc.č. 1210/1 (část), 1210/17 a 1210/18 v k.ú. Háje spočívající ve zmenšení funkční plochy o 307 m2 a v navýšení kódu míry využití území z I na K s regulativy pro stavbu o 5 nadzemních podlažích a s úpravou ÚPn SÚ hl.m. Prahy ve funkční ploše SV-F na pozemcích parc.č. 1210/1(část), 1210/4, 1210/5, 1210/6, 1210/7 a 1210/115 v k.ú. Háje spočívající ve zvětšení funkční plochy o 307 m2 a vypuštění kódu míry využití území a ponechání funkční plochy s označením SV - 5,27 dle projektové dokumentace "Centrum Nové Háje podklady k podnětu na pořízení úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy pro funkční plochy SV-I a SV-F", kterou zpracovala spol. HELIKA a.s., IČ 601 94 294, v únoru 2010)

Zajímavá je i skutečnost, že se výstupní vestibul prodává až poté, co byly z veřejných prostředků za zhruba padesát milionů korun zrekonstruovány eskalátory a postaven nový výtah pro bezbariérový přístup. Cena za prodej cca 369 m2 byla prý nad 5.000,- Kč/m2. Argument Dopravního podniku Praha, že se vestibuly budou prodávat právě kvůli nedostatku financí, a noví majitelé pomohou právě s těmito investicemi, zde tedy evidentně neplatí. Navíc DP Praha hospodaří s rozpočtem, ve kterém se tato částka cca dvou milionů korun nijak výrazně neprojeví (investice do nákupu tramvají 20 mld. Kč, výstavba metra D 40 mld., prodloužení metra A, další investice). Vždyť právě dnes vyšel v médiích i článek, že by DPP na investice do roku 2020 potřeboval 145 mld. Kč.

Uskutečněný podpis smlouvy znamená jen jediné. Majitelé pozemků okolo stanice metra nebudou bez souhlasu nového vlastníka vestibulu schopni přistoupit k jakýmkoliv investicím a projektům, které by danou lokalitu komplexně zregenerovaly. Tím se novému vlastníkovi dává zcela výjimečná pozice pro účast při následných jednáních o jakékoliv budoucí výstavbě v této lokalitě, která se nebude moci uskutečnit bez napojení na vstup do metra a bez souhlasu nového vlastníka vestibulu. Tato exklusivita může novému vlastníkovi přinést mnohasetmilionový zisk. Vždyť podle statistik touto stanicí metra projde denně až 40 - 50 tisíc cestujících.

Dne 4.2. 2010 zastupitel TOP 09 Jan Vašíček požádal ředitele DP Praha o zaslání kopie žádosti o odkup, stanoviska Městské části Praha 11 a případně dalších stanovisek a kopie kupní smlouvy. Ing Vašíček vznesl i interpelaci na zasedání Zastupitelstva HMP na primátora Svobodu.

Odpověď přišla od pana prvního náměstka Karla Březiny dne 16.3.2011, cituji: „Ve věci revitalizace stanice metra Háje uzavřel DP s investorem rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je vzájemná součinnosti při realizaci projektu revitalizace stanice metra Háje za respektování práv DP, jako vlastníka předmětných nemovitostí a zároveň jako provozovatele MHD na území hlavního města Prahy. Součástí rámcové smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při realizaci projektu, smlouva kupní, jejímž předmětem však není prodej stanice, která i ve své nové podobě zůstane ve vlastnictví DP, ale pouze část jednoho z pozemků ve vlastnictví DP, který bezprostředně na stanici navazuje a tato část tak bude dotčena projektem. Dále rámcová smlouva obsahuje smlouvu o zřízení věcných břemen, zaručující DP plnit i nadále zákonné povinnosti k dopravní obslužnosti dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Konkrétní podmínky není DP v souladu s mlčenlivostí, kterou je vázán v rámci smluvní dokumentace, oprávněn třetím osobám sdělovat.

Obecně lze konstatovat, že zásadní podmínkou rámcové smluvní dokumentace uzavírané DP na revitalizace stanic metra je vypořádání dosavadních vlastnických práv, práv užívání, věcných břemen a nájemní práv a zároveň v případě potřeby zřízení nových práv užívání, věcných břemen a nájemních práv, která se dotýkají pozemků a budov ve vlastnictví DP. Stejně tak je řešena otázka součinnosti při výběru zhotovitele stavby, harmonogramu prací, odborného dohledu, účasti při předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby, účasti na přejímacím řízení stavby, koordinaci dopravních omezení atd., kdy vše podléhá schválení DP. Jednotlivé podmínky realizace stavby vychází z interních předpisů DP, a to „Obecných podmínek pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra" a Směrnice Os 3/1 - pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra. Povinnosti smluvního partnera z rámcové smluvní dokumentace jsou vázány smluvními pokutami, odpovědností za škody, ale i možností odstoupení ze strany DP.“

Argumentace pana Březiny, že Dopravní podnik není schopen sdělit konkrétní podmínky kontraktu v souladu s mlčenlivostí, kterou je vázán v rámci smluvní dokumentace, mě velmi zaráží a jen utvrzuje v tom, že je nutné se dále celou záležitostí pečlivě zabývat. Dle vyjádření oslovených právníků je neposkytnutí podkladů dokonce v rozporu se zákonem.

Autor: Jan Vašíček | úterý 29.3.2011 22:18 | karma článku: 16.52 | přečteno: 1694x


Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Praha a střední Čechy

Jakub Beznoska

Náctiletý řidič obrátil auto na střechu

Tento nadpis v jednom internetovém regionálním deníku mě zprvu překvapil. Ale jen do doby, než jsem zjistil, že řídit auto od patnácti let je u nás úplně běžné.

1.7.2018 v 22:50 | Karma článku: 20.49 | Přečteno: 954 | Diskuse

Tomáš Kubálek

České léčebné konopí? Už mě to nezajímá

Tak nejspíše bude reagovat český pacient na opakující se zprávy ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) o dostupnosti a následné nedostupnosti českého léčebného konopí.

28.6.2018 v 18:48 | Karma článku: 22.35 | Přečteno: 608 | Diskuse

Šárka Rosová Váňová

Jak vyprat potah na paměťovou matraci

Sloužila nám dlouho... jsem sentimentální a taky nemám na vyhazování dalších pěti tisíc. Holka jedna značková, měkoučká, tenká vrchní matrace z paměťové pěny...

18.6.2018 v 22:30 | Karma článku: 18.67 | Přečteno: 598 | Diskuse

Jan Dvořák

ČSSD ještě do vlády ani nevstoupila, a už v prefereních jiné válcuje

Podle důvěryhodného zdroje je téměř jisté, že 2/3 hlasujících sociálních demokratů se vysloví pro vstup do vlády, byť za účasti „vážné překážky“ v jejím čele, a s podporou strany, s níž si spolupráci dávno zakázali.

12.6.2018 v 18:26 | Karma článku: 17.28 | Přečteno: 521 | Diskuse

Michal Tříska

NS Svatojánské proudy

Projděme se spolu, v prvních jarních dnech, po hlubokém skalním údolí, kde se nachází 10 km naučná stezka, která i za deště nadchne snad skoro každého.

12.6.2018 v 18:00 | Karma článku: 19.16 | Přečteno: 497 | Diskuse
Počet článků 6 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1283
Ekonom, narozen v Praze v roce 1973. Absolvent České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy finanční a správní. V současné době pracuje ve veřejném sektoru.
Najdete na iDNES.cz