Interpelace – prodej výstupního vestibulu stanice metra C - Háje

3. 04. 2011 15:12:00
Vážený pane primátore, na minulém zastupitelstvu jsem Vás interpeloval ve věci prodeje vestibulu metra C Háje. Požadované podklady jsem nedostal s odůvodněním, že mi je nemůžete předat z důvodu, že DP má uzavřenu mlčenlivost, kterou je vázán v rámci smluvní dokumentace a není oprávněn ji třetím osobám sdělovat.

Zde jenom poznámka, nejsem třetí osoba. DP Praha je 100 % vlastně HMP a já jsem interpeloval jako zastupitel v souladu se Zákonem o hl. m. Praze.

Na hospodářském výboru nám bylo řečeno od zástupců DP Praha, že na předmětný pozemek, přináležející k vestibulu metra C Háje, byla uzavřena v září 2010 smlouva o budoucí smlouvě kupní za cenu vyšší než 5 tis. korun na metr = cca 2 mil Kč.

Pozemek je ale svým způsobem zvláštní.

Na pozemku je silnice, vedle něj čerpací stanice a nad ním je výstupní vestibul metra C, což je nadzemní stavba, která mimo vyústění eskalátorů z nástupiště metra a nově i bezbariérového přístupu do metra obsahuje i :

- Zázemí pro dozorčí stanice

- Okénko s předprodejem kuponů MHD

- Prodejnu novin a časopisů

- Bankomat

- Automat na nápoje

- Provozovnu sázkové kanceláře Fortuna

Opětovně Vás žádám v souladu se zákonem, o dodání veškerých kopií podkladů: žádosti o odkup, vyjádření městské části, dalších stanovisek, a pokud je tajný, což by u subjektu ze 100 % vlastněným HLMP nemělo být, asi návrh plánované investice, tak kopii smlouvy o budoucí kupní smlouvě - bez této tajné přílohy se specifikací investičního záměru. Podmínky smlouvy ale tajné, pro žádného zastupitele HMP, být podle mého názoru nesmí.

Dále prosím o informaci, kolik dostává DP z pronájmu tohoto výstupního vestibulu (např. od sázkové kanceláře, prodejny novin a časopisů, atd.) a informaci, jestli budeme ze smlouvy naopak něco platit my (tedy DP) novému majiteli za užívání – zázemí pro dozorce stanice, předprodeje kuponů MHD...

Dále prosím RHMP o stanovisko, jestli se ztotožňuje s postojem ředitele DP, který na Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku tvrdí, že není vůči zastupitelům dle zákona „osobou povinnou“ podávat informace, a že to je pro něj jen představenstvo a dozorčí rada, kde má HLMP své zástupce.

děkuji

§ 51

(1) Členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

(2) Výkon funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy se považuje za výkon veřejné funkce. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být pro výkon své funkce krácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

(3) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo

a)

předkládat zastupitelstvu hlavního města Prahy návrhy na projednání,

b)

vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hlavního města Prahy a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c)

požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.

Autor: Jan Vašíček | neděle 3.4.2011 15:12 | karma článku: 14.99 | přečteno: 1424x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Praha a střední Čechy

Radek Pálka

Konvenience

(termín je z angličtiny přejat nejen ve smyslu vyjadřujícím vlastnost, ale i ve smyslu „convenience food“ = „konvenientní potravina“)

15.11.2018 v 7:00 | Karma článku: 9.04 | Přečteno: 131 | Diskuse

Radek Pálka

Je důležité mít dobrého šéfa?

Ano je. Díky své letité praxi jsem měl možnost poznat několik majitelů, několik ředitelů, či přímých nadřízených. A sám za sebe musím říct, že mít dobrého šéfa je mnohdy důležitější, než všechny benefity, prémie atd...

8.11.2018 v 7:00 | Karma článku: 13.54 | Přečteno: 389 | Diskuse

Jan Bartoň

Končící radní Kolínská chce Prahu zbavit „vizuálního smogu“, tj. reklamních billboardů

Strana zelených sice nemá v Česku na rozdíl například od Německa příliš velkou voličskou podporu, nicméně nechybí jí představitelé s originálním přístupem ke smogu.

1.11.2018 v 13:29 | Karma článku: 12.48 | Přečteno: 306 | Diskuse

Tomáš Flaška

Mobilní signál v metru - opět pražský Kocourkov

S velkou slávou bylo dnes spuštěno pokrytí části metra rychlým mobilním signálem LTE. Jedná se o úsek v délce 7 traťových úseků (8 stanic z 61), mezi Roztyly a Muzeem na trase C. A je to sláva skoro jak když se metro otvíralo.

30.10.2018 v 16:52 | Karma článku: 23.01 | Přečteno: 638 | Diskuse

Radek Pálka

100 let republiky, aneb co jedli naši prezidenti

Každý byl jiný, ale v jídle se zase tolik nelišili. Představa, že se stoly na Pražském hradě nebo v Lánech prohýbaly a prohýbají pod kaviárem, humry, foie gras nebo jinými noblesními laskominami, je velmi vzdálená realitě.

30.10.2018 v 7:00 | Karma článku: 18.63 | Přečteno: 556 | Diskuse
Počet článků 6 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1283
Ekonom, narozen v Praze v roce 1973. Absolvent České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy finanční a správní. V současné době pracuje ve veřejném sektoru.

Najdete na iDNES.cz